Olotila-sovelluksen avulla potilas voi helposti ja nopeasti kirjata päiväkohtaisen vointinsa sekä tehdä muistiinpanoja.

Olotila on tarkoitettu IBD-potilaalle, jolla on tulehduksellinen suolistosairaus, kuten Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus.

Taisteen tehtävänä oli uudistaa sovellus, parantaa sen käytettävyyttä ja helpottaa raporttien seuraamista potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Katso Sirpan kokemuksia Olotilan käytöstä

Löytäminen

Haastattelimme IBD:n hoitamiseen erikoistuneita lääkäreitä ja hoitajia, sekä myös IBD-potilaita. Selvitimme mitä metriikoita lääkärien ja hoitajien on tärkeintä seurata, ja miten ja milloin potilaat sovellusta mieluiten käyttävät.

Suunnittelu

    Hyödynsimme käyttöliittymän rakentamisessa Googlen Material Design -periaatteita, jonka avulla sovelluksesta tuli (erityisesti Android-käyttäjille) tutumman oloinen ja helpompi käyttää. Suunnittelutyö tähtäsi selkeyteen ja tehokkuuteen tietojen syötössä. Käyttöliittymän prototyyppi ja graafien muoto validoitiin sovelluksen loppukäyttäjillä.

Teknologia

    Osana web-pohjaisen sovelluksen uudistusta rakensimme sovelluksen logiikan ja käyttöliittymän uudelleen Reactilla, sekä päivitimme sovelluksen käyttämään Cordova-alustaa. Tämä mahdollisti ketterän julkaisun iOS- sekä Android-alustalle yhdestä koodikannasta.

Jatkuva kehitys

    Anonymisoidun analytiikan lisäksi, lisäsimme sovellukseen helpon tavan antaa palautetta, minkä kautta olemme saaneet arvokkaita kehitysideoita sovelluksen käyttäjiltä.

Takeda App on iOS

Vaivaton käyttää

Potilas voi arvioida yhdessä näkymässä vaivattomasti päiväkohtaisesti oman olotilansa. Potilas voi itse päättää mitä tietoja hän päivittäin sovellukseen syöttää.

Lisäksi potilaat voivat tehdä muistiinpanoja olotilastaan, jolloin erityisiä huomioita on helpompi muistaa vuosittaisten tarkastusten yhteydessä.

IBD-potilaat, jotka seuraavat aktiivisesti ja tehokkaasti omaa terveydentilaansa digitaalisten sovellusten avulla, saavuttavat parempia hoitotuloksia. *

*) Jackson ym. Journal of Crohn’s and Colitis, 2016;10(9):1103-21.

Olotila App - Clear Graphs

Seuranta parantaa hoidon suunnittelua

Potilas voi tarkastella sovelluksen koostamaa yhteenvetoraporttia kätevästi älylaitteensa näytöltä yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Helppolukuiset graafit auttavat lääkäreitä ja hoitajia hoidon suunnittelussa, sekä potilasta oman voinnin seurannassa ja ymmärtämisessä.

500+
IBD-potilasta
käyttää sovellusta aktiivisesti
50%
Sovelluksen lataajista
pysyyy aktiivisina käyttäjinä

Tutustu muihin töihimme