Retrospektiivi kehittää toimintatapoja

Retrospektiivi eli retro on oman toiminnan tarkastelua ja kehittämistä havaintojen perusteella. Digitaalisia palveluita kehitetään erilaisten ketterien (agile) projektien avulla. Taisteella kunkin osaprojektin eli sprintin jälkeen on retron aika. Näin voimme tehdä asiat paremmin jo seuraavassa osaprojektissa.

Taiste working with Space Nation

Mikä on retro?

Jos olet viimeksi kuullut retrospektiivistä taidenäyttelyssä, se on ok – kysymys on vähän samasta asiasta. Retropalaverissa käydään takautuvasti läpi, mitä on tehty. Tiimin kokemusten lisäksi tukena voidaan käyttää esimerkiksi analytiikkadataa.

Kun olet mukana digitaalisen palvelun kehityksessä, pyydä päästä mukaan myös retropalavereihin toimittajan kanssa. Retroissa voit antaa arvokasta palautetta projektin jokaisessa vaiheessa, jolloin tavoitteet pysyvät kirkkaina.

Taiste is never indifferent

Tiimi oppii arvioimalla työtään

Retropalaverikäytännön eli retroilun ansiosta projektissa keskitytään liiketoimintasi kannalta oikeiden asioiden tekemiseen. Työskentelytavat mukautuvat juuri kyseiseen projektiin sopiviksi, ja budjetin hallinta helpottuu. Mahdollisista virheistä voidaan oppia saman tien, ja laadunvarmistus tehostuu.

Retron vetäjänä eli fasilitaattorina toimii projektin ulkopuolinen henkilö. Näin kaikki projektin osallistujat voivat keskittyä olennaiseen eli pohtimaan kulunutta sprinttiä ja sen tapahtumia. Retrossa tehdyt havainnot ja opit dokumentoidaan ja viedään käytäntöön heti.

Retropalaverin rakenne

Ketterien projektimallien kehittyessä myös retroille on muotoutunut oma, hyväksi havaittu ja toimiva rakenteensa:

  1. Aloitus: Osallistujat orientoituvat aiheeseen kertomalla esimerkiksi odotuksistaan retroa kohtaan tai kuvaamalla projektin kulkua omasta näkökulmastaan.
  2. Tiedonkeruu: Kuhunkin retroon valitun työskentelymenetelmän avulla kootaan tarvittavat tiedot sprintin ajalta. Osallistujat voivat esimerkiksi listata pidettäviä, vähennettäviä ja lisättäviä asioita.
  3. Näkemysten kokoaminen: Kerätty tieto ryhmitellään ja havainnot muotoillaan yhdessä kehittämiskohteeksi.
  4. Toimenpiteiden sopiminen: Kehittämiskohteiden perusteella sovitaan, mitä asioille tehdään jatkossa, ja päätetään vastuuhenkilöt.
  5. Lopetus: Palaverin päätökseen sopii usein lyhyt retron retro, jossa kukin osallistuja voi antaa palautetta työskentelystä. Lisäksi voidaan jakaa retron aikana syntyneitä oppimiskokemuksia.

Retron eri vaiheissa käytetään vaihtelevia työskentelytapoja, jotta osallistuminen on joka kerta mielenkiintoista ja parannusideoita tulee enemmän esille. Retron yhtenä tavoitteena on myös ohjata ajattelua onnistumisiin ja mukavalta tuntuneisiin työtehtäviin, mikä osaltaan parantaa työhyvinvointia.

En_Placeholder

Tarvitsetko retron?

Haluaisitko uudistaa palvelumuotoilu- tai sovelluskehitysprojektejasi? Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten projektisi voisi edetä Taisteella. Tutustu myös analytiikan palveluihimme.

Internal Xamarin workshop

Kokeile oman tiimisi kanssa

Retron agendaan ja työskentelymenetelmiin liittyen kannattaa tutustua esimerkiksi teokseen Agile Retrospectives. Verkkosivustot Fun Retrospectives ja Retromat sekä Trello-boardille kootut retrotekniikat tarjoavat runsaasti vinkkejä retroiluun.