Analytiikka ja raportointi

Digitaaliseen tuotekehitykseen ja markkinointiin sijoitetaan paljon aikaa ja rahaa. Siksi on tärkeää mitata, miten sijoitus tuottaa. Tukeeko digitaalinen palvelu liiketoimintaa odotetulla tavalla, miten sitä käytetään, ja mikä markkinointipanostus tuo suurimmat hyödyt.

Taiste working with Space Nation

Saavutatko liiketoiminnalliset tavoitteesi?

Sovellusten tavoitteena on lähes aina tukea liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena voi olla lisää liidejä tai lisää maksavia asiakkaita – toisaalta miksei myös parempaa arkea ja hyvinvointia loppukäyttäjälle.

Autamme sinua määrittelemään tavoitteet ja valitsemaan oikeat mittarit.

Taiste is never indifferent

Tavoitteiden asettamien ja mittaaminen

Fiksu tavoite sopii SMART-ajatukseen: Se on täsmällinen (Specific), mitattava (Measurable), sen perusteella voi toimia (Actionable), se on olennainen (Relevant) ja aikaan sidottu (Time-bound).

Hyvä tavoite voi esimerkiksi olla tällainen: Sovellukseen mainonnan kautta hankittujen uusien käyttäjien määrän tulee kasvaa 15 prosenttia seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sopiva mittari olisi sovelluksen ensimmäistä kertaa avanneiden käyttäjien määrä.

Analytiikan asennus ja raportointi

Haluamme varmistaa, että analytiikka mittaa sitä, mitä pitääkin. Suosittelemme, että analytiikkavälineen asennus tarkistetaan, jotta tieto on riittävän luotettavaa.

Kävijäseurannan käyttöönoton tai sen täsmällisyyden varmistamisen jälkeen voidaan valitut mittarit kerätä yhteen hallintapaneeliin. Tavoitteiden toteutumista on helppo seurata ja huomata, minkä osatavoitteen kohdalla tarvitaan toimenpiteitä, jotta tavoitteisiin päästään.

Tavallisimmat analytiikkatyökalut ovat verkkopalveluiden kohdalla Google Analytics ja sovellusten osalta dataa keräävä Firebase SDK (software development kit). Raportoinnissa voi hyödyntää esimerkiksi Google Data Studiota.

Mahdollisimman automaattinen raportointi säästä aikaa ja on aina saatavilla ajantasaisena versiona. Analytiikkatietojen lisäksi raporttiin voidaan liittää tietoa esimerkiksi siitä, miten sovellus sijoittuu Googlen tai sovelluskauppojen hakutuloksiin.

En_Placeholder

Käyttäjädatan hyödyntäminen

Käyttäjien seuranta kertoo, millaisia tyypilliset käyttäjät ovat ja mitä he tekevät. Tärkeintä on seurata konversioita eli sitä, että käyttäjät tekevät liiketoiminnan kannalta toivottuja toimenpiteitä.

Käyttäjiä voidaan luokitella: Segmentteihin määritellään tietynlaisia käyttäjiä esimerkiksi demografisten tekijöiden tai sisällön kulutuksen perusteella, jotta nähdään, miten he ovat vuorovaikutuksessa palvelun kanssa.

Kohorttianalyysissä tutkitaan samaan aikaan palvelun käytön aloittaneiden käyttäjien toimintaa, mistä on hyötyä esimerkiksi lyhyiden mainoskampanjoiden kohdalla.

Internal Xamarin workshop

Analytiikkaa tarvitaan projektin kaikissa vaiheissa

Analytiikkadata täydentää käyttäjätutkimusta, jolloin tiedetään paremmin, mihin käyttäjän tarpeeseen palvelun tulee vastata.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja käyttäjien toiminnan analysointi antavat arvokasta tietoa jatkokehityksen tueksi. Toteutettavat asiat voidaan helpommin priorisoida. Lisäksi markkinointibudjetin kohdentaminen helpottuu ja retroissa voidaan nojautua dataan.

Aloita nyt kävijädatan tarkempi seuranta. Selvitetään yhdessä, toteuttaako digitaalinen palvelusi sille asetetut tavoitteet ja miten sitä voi kehittää. Ota yhteyttä!