Discover

Löytäminen

Huippuunsa hiotut palvelut vaativat taustalleen laadukkaan käyttäjäymmärryksen. Löytämisvaihe määrittää tarkat suuntaviivat suunnittelulle ja toteutukselle.

Projektin alussa tutustumme syvällisesti liiketoimintaympäristöösi sekä sen haasteisiin käyttäjärajapinnassa. Näin luomme vahvan pohjan UX-suunnittelulle.

Discover

Menetelmän valitseminen

Sopivin menetelmä riippuu tavoitteista. Tärkeintä on kysyä oikeita kysymyksiä oikealta yleisöltä.

  • Mikä on palvelusi tärkein arvolupaus?
  • Keitä palvelusi käyttäjät ovat ja mikä heitä motivoi?
  • Ymmärtävätkö käyttäjät palvelusi idean?
  • Haemmeko näkemystä lyhyt- vai pitkäkestoiselle kehitykselle?

Muun muassa näiden kysymysten kautta validoimme ehdotetut ominaisuudet muotoilun ja ihmistieteiden metodeja hyödyntäen.

Palvelumme