Discover

Löytäminen

Huippuunsa hiotut palvelut vaativat taustalleen laadukkaan käyttäjäymmärryksen. Löytämisvaihe määrittää tarkat suuntaviivat suunnittelulle ja toteutukselle. Projektin luonteesta ja nykyisestä tilanteesta riippuen se voi olla lyhyt tai laaja.

Tutustumme syvällisesti liiketoimintaympäristöösi sekä sen haasteisiin käyttäjärajapinnassa. Näin luomme vahvan pohjan UX-suunnittelulle.

Discover

Menetelmän valitseminen

Sopivin menetelmä riippuu tavoitteista. Tärkeintä on kysyä oikeita kysymyksiä oikealta yleisöltä.

  • Mikä on palvelusi tärkein arvolupaus?
  • Keitä palvelusi käyttäjät ovat ja mikä heitä motivoi?
  • Ymmärtävätkö käyttäjät palvelusi idean?
  • Haemmeko näkemystä lyhyt- vai pitkäkestoiselle kehitykselle?

Muun muassa näiden kysymysten kautta validoimme ehdotetut ominaisuudet muotoilun ja ihmistieteiden metodeja hyödyntäen.

Palvelumme