Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskus ylläpitää pääkaupunkiseudulla useita secondhand-myymälöitä ja koko Suomen laajuista verkkokauppaa. Suunnittelimme Kierrätyskeskus.fi -sivuston uudelleen painottaen käyttökokemusta, uutta brändi-ilmettä ja saavutettavuutta.

Vieraile sivustolla

Name of the entry

Kierrätyskeskuksen verkkosivu-uudistus

Design

Taiste

implementation

Into-digital

Client

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Grand One category

Paras palvelumuotoilu, Ekologisin verkkopalvelu

links

Myymälää
13
Lahjoituspistettä
23
Asiakasajoa
17K
Yritys- ja yhteisöasiakasta
150
Valtettyjä hiilidioksidipäästöjä (kg)
13,1 M
Säästettyjä luonnonvaroja (kg)
~65 M

Lähtökohta

Kierrätyskeskuksen tarpeena oli luoda moderni verkkosivusto, joka tarjoaisi helpon, selkeän ja käyttäjäystävällisen asiakaskokemuksen.

Haasteena oli erityisesti sivuston kompleksinen rakenne. Ajan myötä vanha sivusto oli täyttynyt hankalasti löydettävästä sisällöstä.

Käyttäjäkokemuksessa haluttiin huomioida Kierrätyskeskuksen moninainen asiakaskunta, joka jakautuu yksityis-, yritys-, oppilaitos- ja kunta-asiakkaisiin. Lisäksi opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu Ympäristökoulu Polku haluttiin erottaa omaksi palvelukseen niin, että se olisi kuitenkin käyttökokemukseltaan samankaltainen Kierrätyskeskuksen pääsivujen kanssa.

Kierrätyskeskuksen brändiuudistuksessa luodun visuaalisen ilmeen tuominen vanhalle sivustolle oli osoittautunut mahdottomaksi. Tämän vuoksi sisällöntuottajilta puuttuivat työkalut uuden brändin hyödyntämiseen. Kokonaisuudesta haluttiin tehdä myös saavutettava, jotta se palvelisi mahdollisimman laajasti erilaisia käyttäjäryhmiä.

Kierrätyskeskuksen sivujen tarjonta

Tavaran lahjoitus

Ostokset myymälöissä ja verkkokaupassa

Työpaikat ja vapaaehtoistoiminta

Ympäristövaikutusten laskenta ja auditoinnit

Koulutukset ja luennot

Kestävän kasvatuksen opetus

Strategia

Yhteissuunnittelu

Yhteissuunnittelu asiakkaan kanssa oli projektissa tärkeässä roolissa.

Yhteisissä työpajoissa määriteltiin palvelun käyttäjät ja asiakassegmentit, sekä tunnistettiin yleisimmät käyttötapaukset joiden pohjalta luotiin asiakaspolut.

Asiakaspolkujen perusteella voitiin ryhmitellä palvelun pääkäyttötarpeet ja suunnitella kuinka asiakkaat ohjataan oikean palvelun pariin. Tunnistetut käyttäjäryhmät olivat yksityiset käyttäjät, yritykset ja yhteisöt, sekä oppilaitokset.

Yksityisasiakkaat

Oppilaitokset

Yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat

Yhteissuunnittelussa tunnistetut tarpeet

Työpajojen tarvemäärittelyn tuloksena päätettiin, että uudistetun sivuston tulisi toteuttaa seuraavat tavoitteet:

  • Asiakasryhmien sujuva palvelu ja selkeästi jäsennellyn tiedon tarjoaminen
  • Kestävyyteen liittyvän tiedon jakaminen vahvalla asiantuntijuus- ja vastuullisuuskulmalla
  • Palvelun päivittäminen saavutettavaksi ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi
  • Kanta-asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien huomioiminen ja tilaajakannan kasvattaminen
  • Analytiikan parantaminen ja leadien seuraaminen GDPR huomioiden
  • Visuaalisuuden päivittäminen uuden brändin mukaiseksi
  • Paikallisen informaation tarjoaminen paikkatiedon avulla

Ratkaisu

Suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi nousivat yhteissuunnittelun ja sivustoanalyysin pohjalta seuraavat teemat:

  1. Navigoinnin parantaminen ja sivustolla liikkumisen helpottaminen
  2. Tiedon esittäminen asiakaspolun oikeissa vaiheissa
  3. Koherenttien, uudelleenkäytettävien sisältöelementtien luominen

Suunnittelun läpi oli myöskin otettava huomioon Kierrätyskeskuksen yleiset tavoitteet: luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen ja osallistavuus sekä työnteon mahdollisuuksien lisääminen.

Verkkosivun sisällön uudelleenmäärittely

Työpajoissa kävi ilmi, että vanhan verkkosivun sisältöjä tuli käytettävyyden ja selkeyden nimissä karsia ja suoraviivaistaa.Havaintojemme pohjalta Kierrätyskeskus muotoili uudelleen koko verkkosivuston sisällön niin, että se voidaan esittää yksinkertaisemmassa ja vähemmän tasoja vaativassa navigaatiossa – painottaen määrän sijaan laatua. Tavaralahjoitusosion sääntöviidakon muuttamisen käyttäjäystävälliseen muotoon panostettiin erityisen huolellisesti. Samaa väljyyttä ja helppolukuisuutta toteutettiin myös Ympäristökoulu Polun uusien sivujen kohdalla.Sisällön uudelleenmäärittely koski myös sivuston rakennetta. Ylänavigaation osalta aiempi navigaatio päätettiin korvata meganavigaatiolla niiltä osin, joissa sisällöt jakautuivat useampaan kategoriaan.

UX-suunnittelu, sisältöelementit ja komponentit

Sisältöelementtien ja UX-komponenttien suunnittelussa painotettiin modulaarisia ja uudelleenkäytettäviä komponentteja. Tällä haluttiin varmistaa koherentti käyttäjäkokemus sekä helpottaa sivulla liikkumista ja navigointia. Aiemmilta sivuilta poimittiin eniten käytetyt sivustoelementit, joiden pohjalta lopulliset komponentit luotiin. Hyvin valitut ja uudelleenkäytettävät komponentit nopeuttivat osaltaan myös kehitystyötä: työ valmistui huomattavasti ajateltua aiemmin.

UI -suunnittelu, brändi ja saavuttettavuus

UI-suunnittelussa uusi brändi tuotiin mukaan lisäämällä väripaletista vaaleampia sävyjä Kierrätyskeskuksen vihreän rinnalle. Vaalealla paletilla pyrittiin lisäämään luettavuutta ja pienentämään silmien rasitusta.

Typografiaa selkeytettiin nostamalla kirjasinkokoja niin, että ne vastaavat nykyisiin saatavuusvaatimuksiin. Isot väliotsikot rytmittävät sivua ja helpottavat myös avustavien teknologioiden käyttäjiä.

Toteutus

Suunnittelun lopputuloksena toteutettiin uudelleenkäytettävä sisältöelementtikirjasto, joka teki sisällöntuottjien elämästä helpompaa. Komponentit varmistivat osaltaan myös sen, että saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja brändi-ilme toteutuvat sivustolla myös uutta sisältöä luodessa.

Tutustu sivustoon

Tulokset

Toteutus validoitiin käyttäjätutkimuksella, jonka tulokset puhuvat puolestaan: käyttäjät arvioivat uuden sivuston erinomaiseksi niin käytettävyyden kuin uuden visuaalisen ilmeen implementaationkin suhteen.

Käytettävyyden keskiarvosana
kierrätyskeskus.fi
8,5

“Helposti ymmärrettävät, loogiset, selkokieliset ja sellaiset napakat yksinkertaiset.”

Käytettävyyden keskiarvosana
polkuedu.fi
8,9

“Äärimmäisen toimiva ja selkeä.”