Content
  • Case: Valopilkku

    Yksi sovellus. Tuhansia takseja. Vuorokauden ympäri, koko maassa.

  • Case: Valopilkku

    Yksi sovellus. Tuhansia takseja. Vuorokauden ympäri, koko maassa.

Työ: Valopilkku-taksisovellus
Asiakas: Taksiliiton Yrityspalvelu
Tehtävät: Palvelumuotoilu ja design, palvelintoteutus, Android- ja Windows Phone -toteutukset, ylläpito

Taustaa ja tavoite

Suomen Taksiliitto aloitti 2014 Taisteen kanssa laajamittaisen kehitysprojektin, jossa tavoitteeksi asetettiin taksin tilauksen päivittäminen uudelle aikakaudelle. Kysyntä modernille sovellukselle, jonka avulla auton tilaaminen olisi helppoa missä ja milloin hyvänsä oli suuri. Tämä oli nähtävissä liikenteen digitalisointiin liittyvässä kiivaassa julkisessa keskustelussa, jossa myös taksiliikenne on ollut näkyvässä roolissa. Viesti oli selvä: siirtyminen paikasta A paikkaan B voisi älypuhelimia hyödyntämällä olla vielä paljon nykyistä kätevämpää. Haasteeseen oli vastattava pian.

 
 
Ratkaisu
 
 

Projektin tuloksena syntyi Valopilkku-taksintilaussovellus, joka mullisti kertaheitolla koko suomalaisen taksialan.

Sovellus poistaa tarpeen soittaa puhelu tai lähettää tekstiviesti taksikeskukseen. Valopilkussa tilaus hoituu kätevästi ilman erillistä tilausmaksua. Sovellus etsii automaattisesti tilauspaikan sijainnin ja tarjoaa mahdollisuuden seurata niin tilauksen etenemistä, kuin saapuvan taksin etenemistä kartalla. Näin epävarmuutta siitä, onko tilaus varmasti otettu vastaan ei pääse syntymään.

Lisäksi sovellus tarjoaa ennakkotilausominaisuuden, autotyypin valinnan sekä mahdollisuuden lähettää arvio matkan sujuvuudesta.

Tilauksen sulavuutta havainnollistaa alla oleva videoklippi:

 
 
Käyttökokemus
 
 

Alusta asti oli selvää, että sovelluksen piti pystyä tarjoamaan ylivertainen käyttökokemus. Tämä edellytti niin viimeiseen asti harkittua käyttölittymäsuunittelua että saumatonta teknistä kommunikaatiota sovelluksen ja taksikeskusten välillä. Teknisesti haastavan, useisiin tilausvälitysjärjestelmiin integroituvan backend-ratkaisun tuli näkyä loppukäyttäjälle käyttöliittymänä, joka olisi suoraviivaisuudessaan ja selkeydessään lähes huomaamaton. Käyttäjän tarvitsisi tyypillisessä tapauksessa huolehtia vain osoitteen valitsemisesta ja tilausnapin painamisesta.

Jotta sovellus palvelisi tarkoitusperiään, tärkeintä tulisi tietysti olemaan loppukäyttäjiltä saatava palaute. Siksi yleisöä rohkaistiin heti sovelluksen käyttöönoton yhteydessä jakamaan omia käyttöön liittyviä kokemuksiaan ja toiveitaan sosiaalisessa mediassa. Valopilkku-sovelluksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tuli korostaa, että sen kehitystä ei tehtäisi käyttäjiltä piilossa – vain heidän näkemystensä perusteella sovelluksesta olisi mahdollista tehdä niin kätevä kuin mahdollista.

Sovelluksen mahdollistamat kyytiarviot ovat olennainen osa samaa filosofiaa – ja yksi merkittävimmistä uudistuksista suomalaisen taksin palvelukonseptissa. Ominaisuuden myötä Taksiliitolla on ensimmäistä kertaa käytössään valtava määrä käyttäjien arvioita kyytien sujuvuudesta. Palautteet eivät häviä eetteriin, vaan niihin todella vastataan ja reagoidaan. Tämä tekee taksin käyttäjien ja Taksiliiton suhteesta välittömämmän ja henkilökohtaisemman. Arvioiden perusteella taksin palvelu on pääosin erittäin hyvää: kyytiarvioiden keskiarvo on tällä hetkellä huimat 4,5 tähteä viidestä.

 
 
Taustajärjestelmä
 
 

Valopilkun taustajärjestelmän on integroiduttava taksikeskusten kirjaviin järjestelmiin ja kyettävä käsittelemään ajoittain massiiviset tilausruuhkahuiput – ilman viivästyksiä tilausten käsittelyyn ja mobiilisovellusten käyttöön.

Taksivälityskeskusten järjestelmiin kaksisuuntaisesti integroituva, massiivisia tilauskuormahuippuja yskimättä kestävä coroutine-pohjainen taustajärjestelmä hallintaliittymineen on sovelluksen kivijalka. Rakensimme lisäksi puhtaalta pöydältä Maanmitauslaitoksen avointa kartta-aineistoa käyttävän, taksin tilaajan koordinaatit katuosoitteeksi muuntavan palvelinkomponentin.

Palvelintoteutuksen oli oltava tinkimätön: Valopilkku elää ja hengittää juuri luotettavuutensa voimin. Panostimme myös siihen, että palvelu olisi mahdollisimman helposti seurattava. Näin pystymme ylläpidossa reagoimaan mahdollisiin virhetilanteisiin välittömästi.

 
 
Mitä seuraavaksi?
 
 

Valopilkku - Vuosi 2015

Valopilkun saama mediahuomio ja palaute on ollut innostunutta. Pääkaupunkiseudun julkaisun jälkeen sovellus nousi välittömästi Suomen App Storen ladatuimmaksi ilmaiseksi sovellukseksi. Kevään pilotointivaiheesta lähtien sovelluksen toiminta-aluetta on kasvatettu hallitusti ja käytön määrä on lisääntynyt tätä vasten huimasti – ensimmäisen uuden vuoden kohdattuaan Valopilkulla oli yli 55 000 käyttäjää ja yli 200 000 kuljettua matkaa.

Valopilkku on käytössä tällä hetkellä lähes koko Suomessa. Palvelua kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen ja käyttöön perustuvien havaintojen perusteella: palautetta voi antaa Twitterissä avainsanalla #valopilkku, tai sovelluksen oman sivuston kautta osoitteessa www.valopilkkutaksi.fi.

Minut yllätti jo suunnitteluvaiheessa Taisteen raikas ja käyttäjälähtöinen näkemys Valopilkun käyttöliittymästä. Suunnittelun keskiössä on ollut koko ajan asiakas taksimatkaan liittyvine tarpeineen. Sovellusten tekninen toteutus ja palvelinratkaisu ovat olleet vakuuttavia. Käyttäjät kiittävät ja sovellusten latausmäärät ovat kasvaneet mukavaa vauhtia. Tätä työtä jatkamme yhdessä Taisteen kanssa.

Jouni Mutanen

Osastopäällikkö, Taksiliiton Yrityspalvelu

Yhteistyö eri tahojen välillä on sujunut erinomaisesti ja on ollut erittäin mielenkiintoista olla mukana viemässä suomalaista taksia sovellusaikaan. Sovellus on pitänyt rakentaa erittäin korkeiden laatustandardien mukaan ja lisäksi se integroituu moniin eri tietolähteisiin ja tilausvälitysjärjestelmiin. Odotan innolla kaikkia uusia kehityshaasteita ja -mahdollisuuksia, joita tulevaisuus tuo tullessaan!

Oscar Salonaho

Toimitusjohtaja, Taiste

Katso lisää töitämme

Rakennetaan yhdessä jotain hienoa!

Oscar Salonaho

Toimitusjohtaja

045 262 4920

oscar@taiste.fi

Tuomas Jalamo

Viestintäpäällikkö

044 295 7710

tuomas@taiste.fi

Työpaikat

working@taiste.fi

Yleiset asiat

whatsup@taiste.fi