Content

Case: UPM Metsäni

Tuo metsän lähelle omistajaansa

Työ: UPM Metsäni -mobiilisovellus
Asiakas: UPM
Tehtävät: Palvelumuotoilu, design, iOS & Android -toteutus, palvelintoteutus

Taustaa ja tavoite

UPM Metsä hankkii puuta UPM:n pitkäikäisten ja kierrätettävien tuotteiden raaka-aineeksi, ja toteuttaa metsänomistajan valitsemat metsänhoitotoimenpiteet laadukkaasti ja kestävästi.

Yritys halusi rakentaa metsänomistajille suunnatun mobiilipalvelun. Tavoitteena oli erityisesti uusien ja passiivisten metsänomistajien aktivointi, joiden kiinnostus metsäomaisuutensa arvoa ja tuottavuutta kohtaan pyrittiin herättämään.

Suomessa noin 30% maan metsäpinta-alasta on jäänyt kokonaan hoitamatta tai harventamatta viimeisen 30 vuoden aikana, joten aktivoitava metsänomistajaryhmä on merkittävä. Metsänomistajuudessa on meneillään myös laajempi muutos: 30-40% metsänomistajista asuu nykyään kaupungeissa tai taajamissa. Mobiili koettiin helposti lähestyttäväksi ja innostavaksi tavaksi tavoittaa tämä kohdeyleisö.

Taisteen ja UPM:n yhteinen projektitiimi koottiin osaajista palvelumuotoilun, teknologian ja metsänhoidon alueilta. Tiimiläisiä yhdisti sama asenne: halu kokeilla rohkeasti jotakin uutta.

Ratkaisu

UPM devices

Suunnittelun tuloksena syntyi metsänomistajan mobiilipalvelu, joka tarjoaa näkemyksen omistajansa metsästä muutamassa sekunnissa. Käyttäjän tarvitsee vain syöttää palveluun metsätilansa kiinteistötunnus ja rakentamamme metsätilan analysointikone hoitaa loput.

Palvelu laskee mm. puulajijakauman, ikärakenteen sekä arvion puuston arvosta hyödyntäen Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen sekä Metsäteollisuus ry:n julkisia tietolähteitä. Data on avointa, mutta asiaan vihkiytymättömälle hankalasti löydettävissä. Siksi sovellus tuo lähteistä olennaisimmat tiedot käyttäjän eteen helposti sisäistettävässä, visuaalisesti miellyttävässä muodossa.

Toinen oleellinen elementti palvelussa on UPM:n asiantuntijuuden läsnäolo: koostimme sovellukseen lukukokemukseltaan hiotun metsänomistajan oppaan. Lisäksi käyttäjä saa halutessaan suoran keskusteluyhteyden UPM:n edustajaan. Chat-keskustelu tukee muun muassa liitteitä, mikä helpottaa kanssakäymistä niin käyttäjälle kuin asiakaspalvelijallekin.

Kuinka yhteistyö eteni

Suunnittelu käynnistettiin sarjalla työpajoja, joiden tavoitteena oli tutkia passiivisen metsänomistajan arkea sekä haasteita. Loimme löytämisen tueksi sarjan erilaisia persoonia sekä asiakaspolkuja, jotka paljastivat nopeasti suurimpia ongelmakohtia ja syitä siihen, miksi monet metsänomistajat passivoituvat.

Asiakaspolkujen pohjalta ideoimme ratkaisuehdotuksia, joita aloimme priorisoimaan tärkeysjärjestykseen – mikä loisi todellista lisäarvoa ja auttaisi metsänomistajaa eteenpäin?

Ydinominaisuuksien tarkennuttua rakensimme palvelusta nopeita prototyyppejä testattavaksi. Niiden avulla näimme, mitkä osat suunnitelmistamme toimivat ja mitkä vaativat vielä hiomista. Työtä tukivat myös asiakashaastattelut, jotka vahvistivat että olimme oikeilla jäljillä.

Samaan aikaan tutkimme avoimien tietolähteiden mahdollisuuksia ja teimme kokeiluja suunnittelutyön tueksi. Yhtäaikainen panostus suunnitteluun ja teknisiin demoihin mahdollisti sovelluksen ensimmäisen version toteutuksen tehokkaasti ja nopealla aikataululla – käyttökokemuksen laadusta tinkimättä.

Tulokset

Sovellus vaikutti vahvasti UPM:n menestykseen digitaalisen asiakaskokemuksen uudistajana. Magenta Advisoryn Digimenestyjät 2017 -tutkimuksessa yritys kipusi kultasijalle B2B-kategoriassa.

UPM Metsäni – sovellusta kehitetään ketterällä otteella eteenpäin. Helpon palautekanavan lisäksi ymmärrystä ja kehitystä ohjaavat myös asiakkaalle luodut omat näkymät, jotka yhdistävät oleellisimmiksi määritellyt mittarit yhteen paikkaan.

Lue lisää osoitteesta: www.upmmetsani.fi

Yhteistyö Taisteen kanssa on ollut saumatonta ja kehitystyö nopeaa. He kuuntelevat herkällä korvalla asiakkaan toiveita ja pitävät meidät ajan tasalla kaikesta, mitä kehitystyössä tapahtuu. On ollut hienoa seurata, kuinka nopeasti tiimi hyppäsi mukaan metsäiseen maailmaan ja yhdisti UPM:n metsäosaamisen huippuluokan käytettävyyteen.

Paula Savonen

Markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö, UPM

Katso lisää töitämme

Rakennetaan yhdessä jotain hienoa!

Oscar Salonaho

Toimitusjohtaja

045 262 4920

oscar@taiste.fi

Tuomas Jalamo

Viestintäpäällikkö

044 295 7710

tuomas@taiste.fi

Työpaikat

working@taiste.fi

Yleiset asiat

whatsup@taiste.fi