Content

Miten mobiiliprojekti etenee?

Toimintatapa

Prosessi ei ole vain hieno sana

Parhaat palvelut synnytetään ketterällä otteella, versio kerrallaan, sekä suurella määrällä testausta.

Toimiva prosessi voi viime kädessä erottaa erinomaisen sovelluksen epäonnistuneesta ja tarkan budjettiarvion holtittomasta.

Sovellusprojekti on hanke, jonka etenemiseen vaikuttavat monet tekijät. Siksi se kannattaa jakaa järkevästi mitoitettuihin osiin – tämä lisää joustavuutta, jättää tilaa testauksen synnyttämille muutosehdotuksille ja tekee työmäärien arvioinnista realistisempaa.

Voit olla mukana projektissa mahdollisuuksiesi mukaan – meillä on paljon kokemusta niin itsenäisestä toiminnasta kuin hyvin tiivistä yhteistyöstäkin. Työ voi projektista riippuen tapahtua pääosin omilla toimistoillamme Turussa ja Helsingissä, tai hankkeen niin vaatiessa asiakkaan omissa tiloissa.

Sovelluskehitys sisältää aina seuraavat kuusi toinen toistaan sivuavaa osa-aluetta, joista jokaisen sisällä tehtyä työtä testataan ja jalostetaan versio kerrallaan. Me voimme ottaa projektistasi kopin huolimatta siitä, missä vaiheessa se juuri nyt on.

Visio & tavoitteet

Mikä se on

Visiointivaihe on tärkeä, sillä se asettaa suunnan koko projektille. Siinä vastataan moniin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jonka pohjalta määritellään palvelun tavoitteet sekä arvolupaus käyttäjälle. Kun liiketoiminnallinen tavoite, arvolupaus ja kohderyhmä löytävät toisensa, voimme alkaa tutustumaan tarkemmin tuleviin käyttäjiin.

Ominaisuudet

Mitä se tekee

Kun olemme oppineet asiakkaamme sekä tulevien käyttäjien tarpeet sekä haasteet, voidaan päättää tarkemmin toiminnallisesta rakenteesta ja määritellä mitä julkaistava versio tekee. Määrittely voidaan tehdä monella eri tasolla, mutta vaiheen tärkein tavoite on, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, mitä olemme tekemässä.

Suunnittelu

Miltä se näyttää ja tuntuu

Sovitut toiminnallisuudet piirretään rautalankamalliksi ja interaktiiviseksi prototyypiksi. On tärkeää synnyttää jotain itse laitteessa kokeiltavaa mahdollisimman aikaisin, jotta voimme simuloida oikeita käyttötilanteita ja kasvattaa ymmärrystä palvelusta kokonaisuutena. Tarvittavien korjausten jälkeen palvelu piirretään siltä osin puhtaaksi, että toteutus voi alkaa.

Toteutus

Miten se toimii

Varsinainen toteutusvaihe on yleensä aikaavievintä ja kalleinta, joten siksi suurimmat toiminnalliset epävarmuudet on syytä ravistella pois ennen niiden kirjoittamista koodiksi. Siitä huolimatta vasta nyt voimme todella nähdä ja testata miten asiat toimivat itse laitteissa, joten joitakin palveluun liittyviä ratkaisuja on syytä tehdä vasta tässä vaiheessa.

Testaus ja viimeistely

Miksi se on hyvä

Palvelua hiotaan ja korjataan joka vaiheen aikana, mutta armoton testaussessio ennen version julkaisua takaa sen erinomaisuuden. Julkaisuehdokasta käydään läpi sisäisen ja ulkoisen testiryhmän kanssa niin kauan, että se vastaa laatustandardejamme niin teknisesti kuin kokemuksellisestikin.

Julkaisu ja kehitys

Mitä seuraavaksi

Julkaisun jälkeen on tärkeää seurata palvelun vastaanottoa ja mitata käytön kehitystä – nyt alamme saamaan käsitystä palvelun toiminnasta todellisessa ympäristössä ja näemme, miten hyvin olemme saavuttamassa tavoitettamme. Tämän tiedon pohjalta on helpompi tehdä päätöksiä palvelun seuraavista visioista ja ominaisuuksista.

Rakennetaan yhdessä jotain hienoa!

Oscar Salonaho

Toimitusjohtaja

045 262 4920

oscar@taiste.fi

Tuomas Jalamo

Viestintäpäällikkö

044 295 7710

tuomas@taiste.fi

Työpaikat

working@taiste.fi

Yleiset asiat

whatsup@taiste.fi