UPM Metsäni

Kuinka toimme metsät lähemmäksi uuden sukupolven metsänomistajia

UPM Metsä hankkii puuta UPM:n pitkäikäisten ja kierrätettävien tuotteiden raaka-aineeksi, ja toteuttaa metsänomistajan valitsemat metsänhoitotoimenpiteet laadukkaasti ja kestävästi.

Yritys halusi rakentaa metsänomistajille suunnatun mobiilipalvelun. Tavoitteena oli erityisesti uusien ja passiivisten metsänomistajien aktivointi, joiden kiinnostus metsäomaisuutensa arvoa ja tuottavuutta kohtaan pyrittiin herättämään.


Hoitamattoman metsän osuus Suomen metsästä

Suomen pinta-alasta 75% on metsää ja siitä noin 30% on jäänyt kokonaan hoitamatta tai harventamatta viimeisen 30 vuoden aikana, joten aktivoitava metsänomistajaryhmä on merkittävä.

Kaupungeissa tai taajamissa asuvat metsänomistajat

Metsänomistajuudessa on meneillään myös laajempi muutos: 30-40% metsänomistajista asuu nykyään kaupungeissa tai taajamissa, useimmat kaukana omistamistaan metsistään. Lähde

Strategia ja suunnittelu

Taisteen ja UPM:n yhteinen projektitiimi koottiin osaajista palvelumuotoilun, teknologian, asiakaspalvelun sekä metsäasiantuntemuksen alueilta.

Suunnittelu käynnistettiin sarjalla työpajoja, joiden tavoitteena oli tutkia passiivisen metsänomistajan arkea sekä haasteita. Loimme löytämisen tueksi sarjan erilaisia persoonia sekä asiakaspolkuja, jotka paljastivat nopeasti suurimpia ongelmakohtia ja syitä siihen, miksi monet metsänomistajat passivoituvat.

Työtä tukivat myös asiakashaastattelut, joissa törmäsimme kerta toisensa jälkeen samaan huomioon: metsänomistajat kokevat omaan metsäänsä liittyvien asioiden selvittämisen liian hankalaksi. Sovelluksen tuli ensisijaisesti tarjota helpotusta tähän ongelmaan.

Asiakaspolkujen pohjalta ideoimme ratkaisuehdotuksia, joita aloimme priorisoimaan tärkeysjärjestykseen – mikä loisi todellista lisäarvoa ja auttaisi metsänomistajaa eteenpäin?

Ydinominaisuuksien tarkennuttua rakensimme palvelusta nopeita prototyyppejä testattavaksi. Niiden avulla näimme, mitkä osat suunnitelmistamme toimivat ja mitkä vaativat vielä hiomista.

Samaan aikaan tutkimme avoimien tietolähteiden mahdollisuuksia ja teimme kokeiluja suunnittelutyön tueksi. Yhtäaikainen panostus suunnitteluun ja teknisiin demoihin mahdollisti sovelluksen ensimmäisen version toteutuksen tehokkaasti ja nopealla aikataululla - käyttökokemuksen laadusta tinkimättä.

Toteutus

Suunnittelun tuloksena syntyi metsänomistajan mobiilipalvelu, joka tarjoaa näkemyksen omistajansa metsästä muutamassa sekunnissa. Käyttäjän tarvitsee vain syöttää palveluun metsätilansa kiinteistötunnus ja rakentamamme metsätilan analysointikone hoitaa loput.

Palvelu laskee mm. puulajijakauman, ikärakenteen sekä arvion puuston arvosta hyödyntäen Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen sekä Metsäteollisuus ry:n julkisia tietolähteitä. Data on avointa, mutta asiaan vihkiytymättömälle hankalasti löydettävissä. Siksi sovellus tuo lähteistä olennaisimmat tiedot käyttäjän eteen helposti sisäistettävässä, visuaalisesti miellyttävässä muodossa.

Iso Android -laitekuva
Iso Android -laitekuva

Toinen oleellinen elementti palvelussa on UPM:n asiantuntijuuden läsnäolo: koostimme sovellukseen lukukokemukseltaan hiotun metsänomistajan oppaan. Lisäksi käyttäjä saa halutessaan suoran keskusteluyhteyden UPM:n edustajaan. Chat-keskustelu tukee muun muassa liitteitä, mikä helpottaa kanssakäymistä niin käyttäjälle kuin asiakaspalvelijallekin.

Tulokset

Sovellus uudisti metsänhoitoalalla digitaalisen asiakaskokemuksen tavalla, jollaista Suomessa ei ole ennen nähty. Tämä noteerattiin niin mediassa kuin Magenta Advisoryn Digimenestyjät 2017 -tutkimuksessakin, jossa UPM kipusi kultasijalle B2B-kategoriassa.

Sovellus on kerännyt käyttäjikseen jo yli 5000 metsänomistajaa. Istuntojen kesto on keskimäärin neljä minuuttia, mikä kertoo osaltaan siitä, että palvelun parissa todella vietetään aikaa.

UPM Metsäni -sovellusta kehitetään ketterällä otteella eteenpäin. Helpon palautekanavan lisäksi ymmärrystä ja kehitystä ohjaavat myös asiakkaalle luodut omat näkymät, jotka yhdistävät oleellisimmiksi määritellyt mittarit yhteen paikkaan.

5000

Metsänomistajia palvelussa (06/2016–01/2017)

4 min

Istunnon kesto keskimäärin

Alle 3 s

Metsätilan tietojen koosto n. 100ha tilalle

"Projekti on tutustuttanut suuren B2B-yrityksen kerta­heitolla startupmaiseen ja ketterään kehitykseen. Palvelun käytettävyys on huippu­luokkaa ja kohderyhmä on kokenut sovelluksen erittäin helposti lähestyttäväksi. Hyödyntämällä avointa dataa uudella tavalla olemme auttaneet tavallista metsänomistajaa kiinnostumaan metsästään ja sen arvosta."

Tapani Juuti
Kehityspäällikkö, UPM

"Yhteistyö Taisteen kanssa on ollut saumatonta ja kehitys­työ nopeaa. He kuuntelevat herkällä korvalla asiakkaan toiveita ja pitävät meidät ajan tasalla kaikesta, mitä kehitys­työssä tapahtuu. On ollut hienoa seurata, kuinka nopeasti tiimi hyppäsi mukaan metsäiseen maailmaan ja yhdisti UPM:n metsä­osaamisen huippuluokan käytettävyyteen."

Paula Savonen
Markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö, UPM

"Huiman harppauksen Mobiilissa tehnyt UPM nousee Koneen ohi edistyksellisimmäksi B2B-yritykseksi."

Magenta Advisory
Digimenestyjät 2017 -tutkimus

”Yhä moninaisemmat yritykset ja toimialat pankkialalla vuonna 2016 digiloikanneesta Nordeasta metsäteollisuuden edelläkävijään UPM:ään (b-to-b-puolen paras Suomessa) panostavat maailmanluokan mobiilisovelluksiin.”

Kauppalehti
Lue lisää: www.upmmetsani.fi